Instalacja odkurzania pyłów wybuchowych

Branża: Paliwa alternatywne, niekonwencjonalne

Odkurzanie wieży przesypowej paliw alternatywnych

Instalacja centralnego odkurzania przystosowana do podłączenia odkurzacza przejezdnego. Rurociąg zabezpieczony klapą zwrotną.