Odkurzacz do pyłów, wiórów z obróbki drewna, grafitu, stanowisk obróbki skrawaniem

Branża: Zbrojeniowa
Zaciągane media: pyły, wióry z obróbki drewna, grafit, opiłki
Dwa agregaty o mocy 4,0 kW każdy, przeznaczone do strefy ATEX22 w zakładzie produkcji zbrojeniowej. Odkurzacze o wysokiej wydajności i dużej powierzchni filtracji przeznaczone do pracy ciągłej. Stosowane do usuwania różnorodnych odpadów i pyłów, w tym wiórów z obróbki drewna, grafitu, stanowisk obróbki skrawaniem.