ŁADOWARKI PRÓŻNIOWE

Wszystkie odkurzacze montowane na podwoziu samochodu ciężarowego są niezależnymi jednostkami, ponieważ wyposażone są we własne silniki pomocnicze. Wydajne i uniwersalne, pozwalają na zasysanie wszystkich rodzajów materiałów: żwiru i gruzu o średnicy do 60 mm
lub najdrobniejszych pyłów skłonnych do zapychania się, szlamów i cieczy. Wszystkie jednostki wysokoprężne posiadają niezależne silniki pomocnicze pozwalające na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa podczas pracy. Wszystkie wersje dostępne z silnikiem elektrycznym.

Glivent LADOWARKA PROZNIOWA SCH2187

SCH. 2187

Glivent LADOWARKA PROZNIOWA SCH2064

SCH.2064

Glivent LADOWARKA PROZNIOWA BLUETECH

BLUETECH

Glivent LADOWARKA PROZNIOWA DRAGONFLY-

DRAGONFLY