Instalacja odkurzania w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Branża: Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, gospodarka odpadami, spalarnia, energetyka
Zaciągane media: pył powstały podczas spalania odpadów komunalnych, pył kotłowy

Instalacja centralnego odkurzania przeznaczona do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji Hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odkurzacz centralny razem z separatorem w wersji mobilnej. Z możliwością przewożenia wózkiem widłowym, suwnicą itp. Konstrukcja separatora przystosowany do zaciągania dużych, nieprzetworzonych odpadów. Jednostka ssąca o przepływie 2000 m3/h i podciśnieniu 700 mbar.