Odkurzanie gorących pyłów

Branża:  Hutnicza

Nasza najnowsza realizacja to modernizacja instalacji centralnego odkurzania u producenta opakowań szklanych. Instalacja odkurzania została przystosowana do odsysania gorących pyłów. Zmodernizowaliśmy ją dostosowaliśmy do pracy z pyłem o temperaturze 250⁰ C. Żeby tego było mało, zabudowaliśmy system zasuw odcinających w taki sposób żeby wydłużyć maksymalnie rurociąg. Takim sposobem wydłużyliśmy instalację z 200 do prawie 2000 mb.