Odkurzacz do usuwania pyłów powstających przy termicznym przekształcaniu odpadów medycznych

Branża: utylizacja odpadów medycznych, niebezpiecznych, wytwarzanie paliw alternatywnych
Zaciągane media: pył powstały podczas spalania odpadów, pył kotłowy
Odkurzacz o mocy 3 kW, wykonany w całości ze stali nierdzewnej.